TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
 
 
 • Yaşam Hakkı
 • Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı
 • İşkence Yasağı
 • Zorla Çalıştırma Yasağı
 • Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması
 • Konut Dokunulmazlığı
 • Haberleşme Hürriyeti
 • Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
 • Din ve Vicdan Hürriyeti
 • Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
 • Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
 • Bilim ve Sanat Hürriyeti
 • Basın Hürriyeti
 • Toplantı Hak ve Hürriyeti
 • Mülkiyet Hakkı
 • Hak Arama Hürriyeti
 • Adil Yargılanma Hürriyeti
 • Eğitim ve Öğretim Hakkı
 • Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti
 • Örgütlenme Hürriyeti
 • Sağlık ve Hasta Hakkı
 • Ailenin Korunması Hakkı
 • Kadın Hakları
 • Çocuk Hakları
 • Engelli Hakkı
 • Sosyal Güvenlik Hakkı
 • Vatandaşlık Hakkı(Uyrukluk)
 • Seçme ve Seçilme Hürriyeti
 • Dilekçe Hakkı
 • Bilgi Edinme Hakkı
 • Ayrımcılık Yasağı

 

 

İNSAN HAKLARI İHLALİ NEDİR?

Evrensel Hukukla tanınmış insan temel hak ve özgürlüklerinin ne şekilde olursa olsun engellenmesi, kısıtlanması veya koşullarının oluşturulmamış olması nedeniyle kullanılmaması durumudur. 

İNSAN HAKLARI KURULLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?
 

İnsan Hakları İhlal iddialarını incelemek ve araştırmak.
İnsan Hnaklarının korunması ve insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari sebepleri incelemek, araştırmak ve bunların çözümüne ilişkin Valilik veya Kasymakamlık Makamına önerilerde bulunmak.
Her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
İdarenin uygulamalarında vatandaşlara hoşgörü ve nezaketle yaklaşılmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.
Haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız; Valilik ve Kaymakamlıklarda bulunan insan hakları danışma ve başvuru masalarına başvuruda bulunabilir veya dilediğiniz İl ve İlçelerde bulunan insan hakları kutuları aracılığı ile iletebilirsiniz.

 
NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM
 

Valilik ve Kaymakamlıklarında bulunan İnsan Hakları Danılma ve Başvuru masalarına

 • Şahsen,
 • Telefonla,
 • Faksla,
 • Web sitelerinden başvuru formu doldurarak,
 • Elektronik posta adreslerinden,
 • İnsan Hakları Başvuru ve Şikayet Kutularından,
 • ALO 155 Telefon hattını arayarak başvuru yapılabilir.