İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN KAYMAKAMLAR
      
       Cumhuriyetin ilanı ile yeniden düzenlenen idari yapılanma sonucunda Kuşadası 1923 yılından 1957 yılına kadar İzmir İlinin kazası olarak kaldı. Daha sonra 27.06.1957 tarih ve 7033 sayılı Kanun ile 01.09.1957 tarihinde Aydın İline bağlanmıştır.
 
1.
 
Mehmet Kamil SAPMAZ
1925-1927
2.
 
Süleyman Memduh Bey
1927-1929
3.
 
Ramiz Bey
1929-1933
4.
 
Dilaver ARGUN
1933-1935
5.
 
İsmail Rasih SİYAVUŞ
1935-1936
6.
 
Mehmet Haşim KURAN
1936-1936
7.
 
M.Nail İLTER
1936-1939
8.
 
Ethem YETKİNER
1939-1941
9.
 
Abdülkerim ÖZDAYI
1941-1943
10.
 
Ahmet Fevzi HURMACI
1943-1944
11.
 
Hilmi TUNCER
1944-1945
12.
 
Rebii BAŞOL
1945-1946
13.
 
Fahrettin GÜMÜLÜ
1946-1947
14.
 
Sırrı YILMAZ
1947-1948
15.
 
Cezmi ÖZIŞIK
1948-1949
16.
 
Cemil SARGUT
1949-1951
17.
 
Necati GÖKMOĞAL
1951-1952
18.
 
Ömer ÇETİNTAŞ
1952-1953
19.
 
İsmail Hayri SARIKAHYAOĞLU
1953-1956
20.
 
Behçet OĞUZ
1956-1957
21.
 
Münif ÖZDEMİR
1957-1958
22.
 
Mustafa BEZİRGAN
1958-1960
23.
 
Yusuf Selahattin ESAT
1960-1962
24.
 
Özer TÜRK
1962-1967
25.
 
Nazmi ÇENGELCİ
1967-1970
26.
 
İsmail GÜZELİŞ
1970-1974
27.
 
M.Tahir DEMİRKURT
1974-1976
28.
 
Osman GÜRBÜZ
1976-1978
29.
 
Fahri YÜCEL
1978-1981
30.
 
Özgen GÖKALP
1981-1982
31.
 
Uğur İNAN
1982-1985
32.
 
Hüseyin Orhan Şemsettin ULUSOY
1985-1988
33.
 
İsmail ÜSTÜNER
1988-1993
34.
 
Ekrem ÖZSOY
1993-1995
35.
 
Cezmi Türk GÖÇER
1995-1998
36.
 
Hayrettin ALTUNOK
1998-2002
37.
 
Ahmet Ali BARIŞ
2002-2007
38.
 
Mustafa ESEN
2007-2012
39.
 
Mustafa AYHAN
2012-2013
40.   Muammer AKSOY 2013-2018