İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN KAYMAKAMLAR
  Cumhuriyetin ilanı ile yeniden düzenlenen idari yapılanma sonucunda Kuşadası 1923 yılından 1957 yılına kadar İzmir İlinin kazası olarak kaldı. Daha sonra 27.06.1957 tarih ve 7033 sayılı Kanun ile 01.09.1957 tarihinde Aydın İline bağlanmıştır.
1. Mehmet Kamil SAPMAZ 1925-1927
2. Süleyman Memduh Bey 1927-1929
3. Ramiz Bey 1929-1933
4. Dilaver ARGUN 1933-1935
5. İsmail Rasih SİYAVUŞ 1935-1936
6. Mehmet Haşim KURAN 1936-1936
7. M.Nail İLTER 1936-1939
8. Ethem YETKİNER 1939-1941
9. Abdülkerim ÖZDAYI 1941-1943
10. Ahmet Fevzi HURMACI 1943-1944
11. Hilmi TUNCER 1944-1945
12. Rebii BAŞOL 1945-1946
13. Fahrettin GÜMÜLÜ 1946-1947
14. Sırrı YILMAZ 1947-1948
15. Cezmi ÖZIŞIK 1948-1949
16. Cemil SARGUT 1949-1951
17. Necati GÖKMOĞAL 1951-1952
18. Ömer ÇETİNTAŞ 1952-1953
19. İsmail Hayri SARIKAHYAOĞLU 1953-1956
20. Behçet OĞUZ 1956-1957
21. Münif ÖZDEMİR 1957-1958
22. Mustafa BEZİRGAN 1958-1960
23. Yusuf Selahattin ESAT 1960-1962
24. Özer TÜRK 1962-1967
25. Nazmi ÇENGELCİ 1967-1970
26. İsmail GÜZELİŞ 1970-1974
27. M.Tahir DEMİRKURT 1974-1976
28. Osman GÜRBÜZ 1976-1978
29. Fahri YÜCEL 1978-1981
30. Özgen GÖKALP 1981-1982
31. Uğur İNAN 1982-1985
32. Hüseyin Orhan Şemsettin ULUSOY 1985-1988
33. İsmail ÜSTÜNER 1988-1993
34. Ekrem ÖZSOY 1993-1995
35. Cezmi Türk GÖÇER 1995-1998
36. Hayrettin ALTUNOK 1998-2002
37. Ahmet Ali BARIŞ 2002-2007
38. Mustafa ESEN 2007-2012
39. Mustafa AYHAN 2012-2013